עדכונים

תמונות אחרונות

IMG_20170329_090127

מידע על בחינות בגרות

מידע כללי

תעודת בגרות
תעודת הבגרות במדינת ישראל היא תעודה המוענקת לכל בוגר בית ספר תיכון או נבחן חיצון שעמד בהצלחה בכל הדרישות הלימודיות והחוקיות של משרד החינוך בישראל. התעודה מוענקת על ידי אגף הבחינות במנהל הפדגוגי, שאחראי על קיום מערכת הבחינות הממלכתיות – חיצוניות ועל ידי בית הספר אותו סיימו התלמיד או התלמידה.

מבנה התעודה
התעודה כוללת את הנתונים המזהים של התלמיד או התלמידה ואת שם בית-הספר אותו סיימו. בצד הימני של התעודה מופיעה רשימת המקצועות בהם נבחן התלמיד בבחינות ממלכתיות חיצוניות באמצעות משרד החינוך או מאושרות על ידו. בצד השמאלי של התעודה מופיע רשימת המקצועות אותם למדו ובהם נבחנו במסגרת בית הספר. לכל מקצוע בתעודת הבגרות מוגדרת גם רמת הבחינה והציון שניתן לתלמיד במקצוע.

רמות הלימוד
רמות הלימוד במערכת מוגדרת ביחידות לימוד המאפיינות הן את מידת העמקה במקצוע ורמת קושי הבחינה והן את מספר שעות הלימוד באותו המקצוע. טווח הרמות למקצועות השונים הוא בין ‏1 יחידת לימוד ל – ‏5 יחידות לימוד, בדרך כלל היקף הלימודים ליחידת לימוד אחת מוערך בכ‏-90 שעות לימוד בכתה. כך מקצועות ברמה של ‏5 יחידות לימוד נילמדו בלפחות ‏450 שעות לימוד.

ציון המקצוע
הציון שנקבע לכל מקצוע הוא שילוב של ממוצע הציונים של הבחינות שנערכו בבית הספר ועל פיהן נקבע הציון השנתי עם ציון הבחינה  הממלכתית-חיצונית.

*מידע עדכני מתוך אתר משרד החינוך

בחינות בגרות תשע"ט                                                                                                                                              

למידע אודות מועדי בחינות בגרות קיץ וחורף לשנה"ל תשע"ט לחצו כאן

לוח מועדי בחינות בגרות מועד חורף תשעט

לוח מועדי בחינות בגרות מועד קיץ תשעט

תנאי זכאות לתעודת בגרות

 1. הצלחה בבחינות בגרות במקצועות חובה ובחירה בהיקף של 21 יח"ל לפחות.
 2. הצלחה בבחינות במקצוע בחירה מוגבר אחד לפחות.
 3. תלמיד/ה זכאי/ת לתעודת בגרות גם אם נכשל במקצוע אחד בציון בין 54-46, ובלבד שלא יהיה הציון בהבעה עברית.
 4. תלמיד/ה זכאי/ת לתעודת בגרות גם אם קיבל במקצוע אחד (מלבד הבעה עברית) פחות מ-45 בתנאים הבאים:
  א. הציון השלילי אינו במקצוע "לשון והבעה".                                                                                                                        ב. כל שאר הציונים הם לפחות 55                                                                                                                                     ג. בשני מקצועות של 4 או 5 יח"ל ומעלה סכום הציונים 150.
 5.  ציון סופי חיובי במקצוע חינוך גופני. תלמיד/ה יקבל ציון חיובי את יעמוד בדרישות הבאות:
  א. נוכחות סדירה בשיעורים במשך 3 שנים.
  ב. שקלול חיובי בין מבחני הסיום לבין הציון השנתי.
 6.  80% נוכחות במהלך כל אחת משנות הלימודים בחטיבה הבוגרת.
 7.  מילוי החובות בהשכלה כללית ומעורבות חברתית (מחויבות אישית).

נְגִישׁוּת
סגור סגור