עדכונים

תמונות אחרונות

IMG_20170329_090127

מגמות – מסלולי בחירה

מגמות בבית ספר "עומר – משגב"

בנוסף למקצועות החובה, על התלמיד/ה לבחור מגמה/הגברה מהמבחר המוצע באתר מסלולים – אתר הקמפוס החינוכי משגב. בחירת מגמה נעשית עפ"י מס' שיקולים עיקריים: 1. נטיית לבו של התלמיד/ה. 2. כישרונותיו של התלמיד/ה התנהגותו/ה והישגיו/ה הלימודיים. 3. המלצת מחנכים, מורים מקצועיים, רכז/ת ויועצת. 4 .יכולתו להשקיע מאמץ, להתמיד ולקחת אחריות מלאה על מילוי כל המטלות. 

שאלות ותשובות נפוצות על מגמות הלימוד בבית ספר "עומר – משגב"

ש: אין לי מושג באיזו מגמה לבחור! מה עליי לעשות?
ת: אם קיים קושי בבחירה, מומלץ להיוועץ בצוות ביה"ס העומד לרשותו של התלמיד וכולל את מורי המגמה, מחנכת הכיתה, יועצת, רכזת ההכוון ומנהלת בית הספר.

ש: האם ניתן ללמוד בכל מגמה שארצה?
ת: המגמות פתוחות לבחירה בפני התלמידים. לכל מקצוע דרישות משלו, ומומלץ שכל תלמיד ינסה להעריך עד כמה יצליח להתמודד עם דרישות המקצוע המפורטות באתר "מסלולים".

ש: בחרתי מגמה אבל התחרטתי, מה עליי לעשות?
ת: עם סיום תהליך ההכוון, בקשות לשינוי מגמה יהיו מותנות במקום פנוי בקבוצה ובאישור הצוות החינוכי.  תלמיד שירצה לשנות את בחירתו לאחר תחילת שנה"ל הבאה, יוכל לעשות זאת  אחרי החגים.  התלמידים שיהיו מעוניינים בכך יגישו את בקשותיהם בטופס המיועד, לרכזת ההכוון. בקשת התלמיד תישקל ותיבדק לעומק, אם הבקשה תימצא מותאמת לקבוצת הלימוד אליה ביקש לעבור ואם יוותר מקום יבוצע השינוי.  במקרה של מעבר חלה על התלמיד חובת השלמת החומר אותו הפסיד (במידה והמעבר נעשה לאחר תחילת השנה).

נְגִישׁוּת
סגור סגור