עדכונים

תמונות אחרונות

IMG_20170329_090127

(לב 21) תכנית כישורי חיים המתמקדת בזוגיות ומיניות

עקרונות התכנית הם פרי תפיסה חדשה של יעדי העבודה בחינוך המיוחד. לפי תפיסה זו, מודגשת לא רק האוטונומיה של התלמידים כיעד עיקרי, אלא גם האוטונומיה של המורים בכיתות מתבססת. התכנית מדגישה תוצרים אישיותיים (אוטונומיה, שיפוט, יכולת בחירה ועוד), אך גם מיומנויות הנדרשות בתפקוד עצמאי הן מרכיב חיוני ביותר באוטונומיה של היחיד.

סדנאות מיניות והתבגרות שכבת ח' – ט'
הסדנאות נערכו בחודש ינואר ועסקו בנושאי התבגרות ומיניות בקרב בני נוער. להלן מידע להורים בעקבות סדנת מיניות.

 

 

נְגִישׁוּת
סגור סגור