עדכונים

תמונות אחרונות

IMG_20170329_090127

מסלולי בגרות

שימו לב: לצורך קבלת כל אחת מהתעודות המפורטות בהמשך, על התלמיד להיות נוכח לפחות 80% בשיעורים וכן, לעמוד בחובות של משרד החינוך בלימודי השכלה כללית, חינוך גופני ומעורבות חברתית.

תעודת בגרות 21 יח"ל

מקצועות חובה: 10 יח"ל
מתמטיקה: 3 יח"ל לפחות
אנגלית: 3 יח"ל לפחות
מגמה/מקצוע מורחב: 5 יח"ל לפחות

תעודה טכנולוגית

תעודת הסמכה טכנולוגית מוענקת במדינת ישראל לכל בוגר בית ספר על-יסודי שעמד בהצלחה בחובות המסלול (פרטים בחוברת הכוון תשע"ז). תכנית הלימודים הטכנולוגית מאפשרת לתלמידים להגיע לקבלת תעודות הסמכה משמעותיות לשוק העבודה.

תלמיד שירצה להמשיך את לימודיו לקראת תעודת "טכנאי" או "הנדסאי" יצטרך לפחות 14 יח"ל (שהן תנאי קבלה ללימודי ההמשך), 7 יח"ל טכנולוגיות + 7 יח"ל עיוניות.
← מתמטיקה ברמה של 3 יח"ל לפחות – למידה והערכה באמצעות היבחנות חיצונית.
←   אנגלית ברמה של 3 יח"ל לפחות – למידה והערכה באמצעות היבחנות חיצונית.
← מקצוע מתוך אשכול שפת-האם, עברית או ערבית, ברמה של יח"ל אחת לפחות – למידה והערכה באמצעות היבחנות חיצונית או הערכה פנימית באשכול שפת האם.

תעודת גמר

תעודת גמר היא תעודה המעידה על סיום 12 שנות לימוד והיא תונפק לבוגרים שאינם זכאים לתעודת בגרות מלאה או לתעודה טכנולוגית אשר עמדו בהצלחה בהיבחנות חיצונית במקצוע אחד לפחות.

תעודה לסיום 12 שנות לימוד

תעודה לסיום 12 שנות לימוד במדינת ישראל היא תעודה המוענקת לכל בוגר בית ספר תיכון שלקח חלק בפעילות בית ספרו ונכח ב-80% מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה בכל אחת משנות הלימודים עד סוף כיתה י"ב לפחות. התעודה תונפק על ידי משרד החינוך לכל תלמיד שיעמוד בדרישות ולא יהיה זכאי לתעודת בגרות או לתעודת גמר. תלמיד שישובץ למסלול לימודים של 12 קבלת תעודה ל – 12 שנות לימוד, תתקיים שיחה איתו ועם הוריו בנוגע לתנאים בהם יילמד.

נְגִישׁוּת
סגור סגור