חטיבת נעורים תשע"ז (ז' – ט')

אנגלית

מתמטיקה

כישורי חיים

מדעים

מב"ת – מפגש בין תרבויות (היסטוריה וגיאוגרפיה)

מס"ע – מחשבת אדם, סיפורי חיים וערכים מנחים (ספרות, תנ"ך, מורשת ישראל, מדיה)

לשון והבעה

חינוך גופני

מעורבות חברתית

אסטרטגיות למידה

של"ח

העצמה בספורט

העשרה באמנות

*הכיתה כקבוצה – שעה שבועית מתוך מערך התרפיה

חטיבת בוגרת תשע"ז (י' – יב')

שכבת י'

אנגלית

מתמטיקה (ניגשים בסוף השנה לבחינה פנימית ביחידה הראשונה מתוך 3 יחידות לימוד)

לשון והבעה (מגישים תלקיט שמהווה 30 אחוז מהציון לבגרות)

היסטוריה (מגישים עבודות במהלך השנה כחלק מהציון לבגרות)

השכלה כללית (מגישים עבודה עם ציון לתעודת הבגרות)

כישורי חיים

חינוך גופני

מקצוע מורחב/מגמה

הכיתה כקבוצה

שכבת י"א

מתמטיקה (ניגשים בסוף השנה לבחינה חיצונית ביחידה השניה מתוך 3 יחידות לבגרות)

אנגלית (ניגשים לבחינת בגרות חיצונית בסוף השנה)

לשון והבעה (ניגשים לבחינת בגרות חיצונית בסוף השנה)

היסטוריה (ניגשים לבחינת בגרות חיצונית בסוף השנה)

אזרחות (מגישים מטלת ביצוע ובחינת בגרות חיצונית בסוף השנה)

חינוך גופני

מקצוע מורחב/מגמה

תכנית "מבט אל העתיד" הכוללת הכנה לתעסוקה ולצו הראשון

הכיתה כקבוצה

מסלולי בחירה בחטיבה בוגרת 

אתר מסלולים

הגדרות כלליות כניסה למערכת