דבר רכזת תקשוב עומר משגב – שיר כהן

חזון בית הספר עומר משגב נוצר מתוך התפיסה לפיה לחנך, זה לא לתת לכל ילד את אותו דבר, אלא לתת לכל ילד את מה שהוא צריך. צוות "עומר" פועל ליצירת מרחב לימודי, רגשי וחברתי מותאם ומצמיח, תוך קיום שותפות חברתית ולימודית עם קבוצות השווים בקמפוס העל יסודי משגב.

המציאות שבה אנו חיים מאופיינת בהתפתחות מהירה של טכנולוגיות דיגיטליות, ומכונה "מהפכת המידע והתקשורת". מהפכת המידע והתקשורת משפיעה על תחומים רבים בחברה, בכלכלה ובפוליטיקה וכך גם בחינוך, בהוראה ובלמידה. עקרונות השיתופיות, הקישוריות והפתיחות מאפשרים את עיצובן מחדש של סביבות הלמידה כך שיעודדו אינטראקציה, עבודה בקהילות ידע, שיתוף ידע, ושימוש בכלים טכנולוגיים מגוונים כתומכים בהוראה ולמידה.

בית ספר עומר רואה בהתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 הזדמנות לפיתוח מרחבי צמיחה לתלמידים אשר אינם נשענים רק על המרחב הפיזי אלא מתרחבים למימד הווירטואלי ומאפשרים למורה להיות בקדמת החדשנות הפדגוגית. צמיחה במרחב הווירטואלי מאפשרת לתלמיד הרחבת הידע הנרכש על ידי חיבור למאגרי מידע בינלאומיים , מיזוג מידע ויצירת למידה משמעותית וחדשנית תוך שימוש בכלים טכנולוגים חדשניים.

תפקידו של המורה בבי"ס עומר משגב במסגרת תוכנית התקשוב הוא ליצור מרחבי למידה חדשים עבור התלמידים ולפתח אצלם מיומנויות חדשות של אוריינות מידע. בתוכנית הלימודים ישולב שימוש מושכל במחשבים ובמיומנויות מחשב והתלמידים יידרשו ליישם יכולות אלה.

בבית הספר תונהג תרבות של למידה מידענית, פיתוח לומד עצמאי ויצירת קהילות של תקשורת בין מורים למורים, מורים להורים ומורים לתלמידים.

מתפיסה חינוכית זו נגזרים היעדים הבאים:

  • הנחלת תרבות התקשוב בהלימה לתפיסה החינוכית של בית הספר ולסטנדרטים במאה ה-21.
  • כניסה לתוכנית התקשוב בכל שנת לימודים ובהתאם לעדכונים מהשטח. 
  • השתלמות בית ספרית לקראת שימוש במרחבי כיתה מתוקשבים ועוד.
  • בחירת מקצוע/ מקצועות בהם ישולבו משימות מתוקשבות
  • יישום / שימוש בכלים דיגיטאליים בתהליכי ההוראה.
  • שילוב מושכל של מידע מהרשת בהוראת תחום הדעת.
  • שימוש באתר בית הספר ובאתרים הכיתתיים כמשאב להוראה-למידה- האתרים ישרתו את קהילת בית הספר ויבטאו את הפעילות השוטפת המתקיימת בו ובכיתות.
  • התנסות ביום למידה מרחוק בכל השכבות. 
הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות