חזון ויעדים

רכזת שח"ק ירוק: תמר פוקר
תכנית שח"ק ירוק (שח"ק – שיתופיות חינוכית קהילתית בת קיימא) הינה תכנית ייחודית במנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער שמטרתה להפוך את נושא הקיימות לאורח חיים. חזון התכנית הינו לחנך לחיים דמוקרטיים בעולם בר-קיימא, לטפח ערכים אנושיים אוניברסליים של אחריות וכבוד לאדם, לחי ולצומח, ולפתח אחריות למשאבי הטבע וערכי טבע ונוף תוך דאגה להווה ולדורות הבאים, כל זאת בשיתוף פעולה עם הקהילה.

חזון עומר משגב
בית ספר עומר – משגב פועל על פי מודל שותפות ייחודי יחד עם על יסודי אסיף משגב. שני בתי הספר בחרו לשים דגש על תכנית שח"ק ירוק מתוך התאמה בין חזון תכנית משרד החינוך לבין החזון האקולוגי של בתי הספר וראיית טובת התלמידים והצוות במרחב הבית הספרי.  קמפוס משגב ממוקם בסביבה קהילתית – בית ספרית ירוקה עתירת משאבי טבע טבעיים. בלב החזון שלנו עומדת התפיסה לפיה כל תלמיד/ה בקמפוס ילמדו לפתח ולטפח ערכים אנושיים בעולם בר-קיימא, אחריות וכבוד לאדם, לחי ולצומח, אחריות כלפי משאבי הטבע, ערכי טבע  ונוף ובתשומת לב דאגה להווה ולדורות הבאים ובשיתוף פעולה עם הקהילה.

היעדים שלנו
אקטיביות אקולוגית – חשיפת התלמידים והצוות לדרכים שונות של אחריות  לסביבה ושיתופם בבחירת הפעילויות בהן בית הספר יפעל.
הנהגה ירוקה – שיתוף פעולה של תלמידים, צוות בית הספר ומורים ליצירת פעילויות מגוונות. 
משתלה  – תפעול המשתלה שהוקמה ב-2017 בבית ספר עומר, בה התלמידים מגדלים צמחים שונים, חוקרים ויוצרים בסביבת חממה ירוקה. זהו מרחב לימודי מרחיב לב המציע דרך נוספת ללמוד ולגדול. 
מסיק שנתי – שימור מסורת שנתית (כבר 5 שנים) של מסיקת עצי זית ברחבי בית הספר והשמשת התוצרת הטעימה לטובת התלמידים והקהילה. 
פדגוגיה "ירוקה" – הטמעת תכנים "ירוקים"  בתחומי דעת שונים (למשל כחלק מהמסיק המסורתי – נלמד על הזית, משמעות העץ והמסיק – גם בשיעורי אנגלית, מתמטיקה ועוד תוך היצמדות לתכנית הלימודים)
פעילויות למען הסביבה בשיתוף קהילתי – יציאה מבית הספר/הפקת אירועים פנימיים לטובת פעילויות ירוקות כגון ניקוי שביל סובב כנרת , יריד יד שניה, הסברה קהילתית ועוד. 
הקמת גינות ירוקות ברחבי בית הספר מיחזור, בניה ויצירת מרחבים צבעוניים אקולוגיים בשיתוף תלמידים, צוות ומשפחות. 

הפעילויות שלנו מגוונות, פרוסות על מהלך השנה ,מתייחסות לעונות השנה, ומנסות לתת לכלל התלמידים נגיעה בתכנים השונים. זאת על מנת לחשוף אותם לתכנים שונים ועל מנת שכל תלמיד ותלמידה יוכלו למצוא מקום לבטא עצמו

הגדרות כלליות כניסה למערכת