דבגליתר יועצות עומר משגב

אנחנו כאן על מנת להקשיב – ולא על מנת לחולל ניסים.
אנחנו כאן כדי לעזור לך לזהות את רגשותיך – ולא לגרום לך להיפטר מהם.
אנחנו כאן על מנת לעזור לך לזהות את אפשרויותיך – ולא להחליט עבורך מה עליך לעשות.
אנחנו כאן על מנת לדון עמך על צעדיך – ולא לנקוט בצעדים עבורך.
אנחנו כאן על מנת לעזור לך לגלות את כוחך שלך – לא להצילך ולהשאירך עדיין פגיע/ה.
אנחנו כאן על מנת לעזור לך לגלות שאת/ה יכול/ה לעזור לעצמך – ולא על מנת לקחת את האחריות במקומך.
אנחנו כאן על מנת לעזור לך לבחור – ולא על מנת לפטור אותך מהחלטות קשות.
אנחנו כאן על מנת לתת תמיכה לקראת שינוי.

במה אנו מטפלות? יועצות משתדלות לתת מענה לצרכים רגשיים והסתגלותיים של אוכלוסיית ביה"ס (תלמידים, הורים והצוות החינוכי):
← בכל הקשור לקשיים אישיים, רגשיים, חברתיים, משפחתיים, קשיי הסתגלות לביה"ס והתמודדויות עם גיל ההתבגרות.
← אבחונים והתאמות למידה.
← קשרים עם גורמי חוץ (רווחה, מועצה, שפ"ח וכו').
← הפעלה של תכניות התפתחותיות ומניעתיות, באמצעות הכשרת צוותים חינוכיים ויישומן בקרב התלמידים, בליווי מערך בקרה והערכה.

סודיות ודיסקרטיות בעבודתנו אנחנו מחויבות לשמירת סודיות של כל פונה, למעט מקרים בהם הפונה מהווה סכנה לעצמו או לאחרים. במקרים אלו חלה עלי חובת דיווח, על פי חוק.

נשמח לפגוש אתכם בכל עת,
גלית מצביץ' יועצת שכבות ז', י'-יב'
חמוטל דורון – יועצת שכבות ח', ט'

[pt_view id="ab87861ecd"]

הגדרות כלליות כניסה למערכת