עדכונים

תמונות אחרונות

IMG_20170329_090127

מלגות

 הודעה על זכאות קבלת מלגות לבית ספר עומר משגב תעודכן עם מועד פרסום נושא המלגות מטעם משרד החינוך במהלך שנה"ל תשע"ז. 

 

 

 

נְגִישׁוּת