בית ספר עומר משגב הוא בית ספר שש שנתי לחינוך מיוחד כיתות ז- י"ב, המיועד לתלמידים המאופיינים בלקויות למידה מורכבות וקשיי קשב וריכוז, ותלמידים עם לקות תקשורת בתפקוד גבוה, שעברו וועדות השמה. הקמת בית הספר נועדה להרחיב את המענה הלימודי, הרגשי והחברתי ולהתאימו לצורכי התלמיד, תוך יצירת קשרים משמעותיים, שמירה על השילוב וחיזוק השייכות.

המודל עליו מושתת בית הספר הוא מודל שיתופי: תלמידי עומר משגב מתנהלים בשותפות עם תלמידי השכבה בבית ספר אסיף משגב, ובכך זוכים לקבל את הייחודיות של בית ספר חינוך מיוחד לצד שיתוף אמיתי יומיומי עם שכבת בני גילם. לחצו כאן לצפיה במצגת מודל השותפות עומר אסיף משגב

השותפות עם בית ספר "אסיף" באה לידי ביטוי בתחום החברתי – קהילתי – לימודי

◄ למידה במפלסים משותפים.

◄ פעילויות חברתיות משותפות במרחב הבית ספרי – טקסים, ימי שיא, פרויקט שורשים, סטודיו פתוח, מעורבות חברתית.

◄ פעילות חוץ בית ספרית – גיחות, טיולים שנתיים, סיורים לימודיים.

◄ שילוב לימודי ע"פ יכולות ורצון התלמיד, בהמלצת הצוות החינוכי – אנגלית, מתמטיקה, מדעים ומגמות.

◄ בעלי תפקידים משותפים (רכז שכבה,  רכז טיולים) האחראים על שגרה ונקודות שיא משותפות.

◄ פיתוח צוותים מקצועיים משותפים.

◄ ישיבות צוות שבועיות של מחנכות עומר משגב ומחנכות אסיף משגב.

◄ מכוונות לעבודה שיתופית ודיאלוג פתוח בין בתי הספר באמצעות צוות שותפות, ישיבות תיאום שבועיות, מפגשי הנהלה משותפים, השתלמויות ויוזמות משותפות.

◄ פעילויות חברתיות וימי זה"ב משותפים להעצמת מורים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת