בית ספר עומר משגב מזמין אתכם, ההורים, להיות שותפים ומעורבים באמצעות הצטרפות לוועד ההורים וליוזמות נוספות לאורך שנה"ל תשפ"ב.

יו"ר וועד הורים תשפ"א: איילת בן ארי

צוות הנהגת הורים: גלי גיל, איתמר פלדמן, אפרת גולדמן, הדר אזולאי, טלי קוניג, רקפת רוביסה, ליאת, דליה

צוות הנהגת הורים תשפ"ב ייבחר באסיפת ההורים שתיערך בחודש ספטמבר 2021. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת