מזכירות בית הספר עומר משגב

אביבית רמז

טלפון: 04-9902043

פקס: 04-9902043

דוא"ל: [email protected]

כתובת מנהלה: ד.נ. משגב מיקוד 20179 מבנה "אדמה"

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת