תכנית שנתית כיתות י"א במסלול סחל"ב, שואה וטוטליטריות: "פנס באפלה" – סיפורם של המתנגדים לנאצים.

תכנית סחל"ב נלמדת בשכבת י"א. בשנת הלימודים הנוכחית נעסוק במאה העשרים כתקופה שחוללה בתוכה תקוות רבות לצד טרגדיות אנושיות ולאומיות.

במחצית א' ילמדו הנושאים הבאים

המאה העשרים הולידה משטרים טוטליטריים  שרמסו את זכויותיו וחירותו של האדם. נעסוק בתקופה זו באדם ודרך התמודדותו  עם שלטון האימה שנכפה עליו.  בנוסף, נעסוק באחד הנושאים המרתקים והפחות מוכרים לציבור והיא ההתנגדות בקרב האוכלוסייה הגרמנית. אלו שסירבו להשלים עם השלטון הגזעני והאלים ובחרו להתנגד, כמו למשל קבוצת "הוורד הלבן", נערי הסווניג , סופרים ומשוררים.

דרישות מחצית א': בנושא זה ידרשו התלמידים לכתוב שתי מטלות ולהיבחן במבחן מסכם.

במחצית ב' ילמדו הנושאים הבאים

  • בונים מדינה 1945-7 – נלווה את המאבק להקמת המדינה. המאבק צבאי והמדיני. נלמד על התהליכים העולמיים שאפשרו את החלטת כ"ט בנובמבר ונעסוק במלחמת העצמאות והשלכותיה על מדינות האזור. פרק זה ייכלל במבחן הבגרות בקיץ.
  • מדינת ישראל – פרק העוסק בעשורים הראשונים של המדינה, נדון בסוגיות כמו עליה וקליטה, יהודי האסלאם , זיכרון השואה , מלחמות ישראל . פרק זה ייכלל במבחן בגרות בקיץ.

הרכב מבחן הבגרות
פרק בנושא בית שני
פרק בנושא בונים מדינה
פרק בנושא מדינת ישראל
המבחן יערך עם חומר פתוח; מחברת וספרי לימוד – חל איסור על סיכומים מודפסים.

מיומנות לימוד נדרשות
שאלת שאלות –חיבור שאלה טובה הדורשת מיומנות חשיבה מסדר גבוה.
השוואה.
ניתוח מקור היסטורי כתוב וחזותי.

חישוב ציון
40% ציון חיצוני – ציון מבחן הבגרות.
60% ציון בית ספרי הכולל מבחנים, מטלות והתנהגות לימודית(השקעה, נוכחות, התמדה, השתתפות).

"ידידי היקר, היית צריך לדעת שזה לא משנה שמעטים נלחמים נגד רבים. העניין הוא בכך שכאשר מזהים שעניין מסוים הוא אמיתי, חייבים ללחום למענו ולא משנה אם אתה או אדם אחד שבא למלא את מקומך הוא זה שיזכה לקטוף את פֵּרות ההצלחה. אני לא יכול לשבת בחיבוק ידיים ולהגיד: האנשים האלה באמת חזירים, אבל מה אכפת לי? … כן, אידיוט שכמוך, בכלל לא עולה בדעתך שגם אני יכולתי להיות נשוי כבר עשרים פעם אילו כל מה שהיה אכפת לי זה להקים משפחה?! אבל אני לא עושה זאת. אני אומר לעצמי שתהיה לי הזכות לאושר פרטי רק כשיהיה מקום לאושר כזה על פני האדמה שלנו" (לבד בברלין, עמ' 370).

רכזת היסטוריה חטיבה בוגרת: יעל סמואל

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות