רכזת מעורבות חברתית י'-יב': תאיר שמיר

 

מעורבות חברתית הינה תכנית חובה לכיתות י' – יא'

מטרת התכנית

לטפח בוגר ערכי, בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת ניהול עצמי, המרגיש שייכות לקהילה, לחברה ולמדינה ואחריות כלפיהן, והמוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן. התכנית מבוססת על הגישה הפדגוגית של למידה מתוך שירות והיא מקדמת תהליך של למידה משמעותית בהדגשת היבטים עיוניים והתנסותיים של שירות משמעותי בקהילה בתהליכים מובנים ושל שיח ערכי רפלקטיבי מתמשך.

שכבת י שכבת יא שכבת יב
מחויבות אישית 60  ש"ש , אשר יתפרסו במהלך שנת הלימודים באחריות התלמיד 30 ש"ש אשר יתפרסו במהלך שנת הלימודים באחריות התלמיד
פרויקט קבוצתי 30 ש"ש אשר יתפרסו במהלך שנת הלימודים באחריות בית הפר 30 ש"ש אשר יתפרסו במהלך שנת הלימודים באחריות בית הספר 30 ש"ש אשר יתפרסו במהלך שנת הלימודים באחריות בית הספר

← התכנית תתחיל לפעול בכיתה י' בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה ותתפתח לליווי התלמיד גם בשנות לימודיו בכיתות י"א י"ב, וקיומה יהיה תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.

עקרונות מרכזיים בתכנית

שילוב של התנסות מעשית במעורבות חברתית עם למידה עיונית, ערכית ורגשית בכיתה ובקבוצה יחד עם שיח רפלקטיבי ועיבוד ההתנסות.

דרישות התכנית

שלב א' – הכשרה
השתתפות בתהליכי ההכשרה וההדרכה בבית הספר ובמוסד הקולט בהתאם לדרישות התפקיד ומקום ההתנדבות שבחר למלא. התלמידים יעברו לאורך השנה 6 מפגשי מחנך בנושא התוכנית. במהלך השנה ילוו על ידי מחנך הכיתה.

שלב ב' – פעילות
התוכנית הינה תלת שנתית ותלווה את תלמידי השכבה עד כיתה בהתאם להנחיית משרד החינוך.
← מציאת מקום למחויבות האישית באחריות התלמיד ובליווי וחניכה של בית הספר.
← הפעילות הקבוצתית באחריות בית הספר.

שלב ג' – הגשת עבודה מסכמת
הגשת עבודה בכתב (או באמצעי אחר שיתואם עם המחנך) שתתעד את ההתנסויות במהלך ההתנדבות ותיאור השפעת הפעילות על מקבל השירות עצמו.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות