הודעה על זכאות קבלת מלגות לבית ספר עומר משגב תעודכן עם מועד פרסום נושא המלגות מטעם משרד החינוך במהלך שנת הלימודים. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת