שם משפחהשם פרטיטלפון ניידכתובת מיילתפקיד
1גלעדאורלי050-4260602[email protected]מנהלת
2להמן בסודוהדס054-9987677[email protected]סגנית / רכזת חטיבה בוגרת / בגרויות / מתמטיקה
3שלמההדס054-2104444[email protected]רכזת תחום טיפול / מטפלת בהבעה ויצירה
4מצביץגלית052-6404696[email protected]רכזת תחום ייעוץ / יועצת ז', ח', ט', י"ב / מב"סית
5דורוןחמוטל054-9987156[email protected]יועצת י', י"א
6רבינוביץברק050-5602067[email protected]פסיכולוג ביה"ס
7רמזאביבית054-9983659[email protected]מזכירה בית ספרית
8אפלמן פייגנבאוםשירלי050-5410607[email protected]אומנויות העיצוב
9בורנשטייןטלי052-3281850[email protected]מחנכת ז'3 / ספרות
10בלבינדרגלעד054-6929971[email protected]מרפא בעיסוק
11בלומברגמירית054-4644176[email protected]סייעת ח'1
12בן אלימירב050-5078218[email protected]רכזת אנגלית
13בן עזראיוני052-4815729[email protected]רכזת מתמטיקה חטיבת נעורים
14ברוורצליל050-7632570[email protected]רכזת ספרות/ מס"ע
15ברמןיונתן052-3462608[email protected]מרפא בתנועה
16גזיתעדיה052-4372681[email protected]סייעת ח'2 / סטודיו פתוח
17גפניחנה050-6301179[email protected]מחנכת מחליפה ט'1 / חינוך פיננסי / מס"ע
18דופמן – גוראריאל054-5327423[email protected]מחנכת י"א2 / אנגלית
19דמתיתהל054-2231455[email protected]מתמטיקה
20הררינטע052-3346099[email protected]מטפלת בהבעה ויצירה / סטודיו פתוח
21זיגלמןתאיר052-8200162[email protected]מחנכת י"ב1/ תנ"ך
22חטר – מגרםרחלי050-6279656[email protected]סייעת ז'3
23חיימיאיציק052-2627214[email protected]סייע ז'3 / משתלה / נגריה
24טרקניקולאי054-4891510[email protected]רכז מקדם בריאות / חנ"ג
25כהןשני052-4459823[email protected]מטפלת במוסיקה
26כהן  שיר054-2125678[email protected]רכזת ז' / מחנכת ז'1 / תקשוב וסדנאות
27כהן מזרחיהדס054-5459943[email protected]סייעת ז'1 / אחראית טיולים
28לבנה עינב054-6316613[email protected]מרפאה בעיסוק / רכזת בית מלאכה
29לובל שרוןיפעת052-8229009[email protected]סייעת ט'1
30לוזיהנרקיס052-4441320[email protected]מחנכת ח'2 / לשון
31ליכטמןמיכל054-7673831[email protected]סייעת ז'2
32לנדאואושרת054-4730349[email protected]מטפלת בדרמה / רכזת קבוצות טיפוליות
33מועלםרועי054-9876901[email protected]רכז מוגנות
34מליסנוגה052-2225782[email protected]חנ"ג
35מעייןהדס052-3853153[email protected]מחנכת י'2 / לשון
36נחמיהיפית050-7610247[email protected]סייעת ט'2 וחטיבה בוגרת
37ניסןקובי058-6591930[email protected]סייע ט'2 / נגריה
38סייפןגלית053-4440149[email protected]אנגלית
39סמואליעל050-2220323[email protected]מחנכת י'1 / רכזת היסטוריה
40סרוסי גלית054-3181807[email protected]רכזת פדגוגית / מחנכת י"ב2 /  רכזת לשון
41עדני אלה050-8877417[email protected]רכזת מב"ת
42פוקר תמר054-2209550[email protected]רכזת שחק ירוק / מדעי הסביבה 
43פירסובאווה054-5295270[email protected]אנגלית
44צוקרמן סיון052-3706741[email protected]מחנכת ט'1 / רכזת חברתית / אנגלית
45צור גרינברגדבי050-9030984[email protected]מחנכת ח'1 / רכזת מדעי הסביבה
46קדושקרן054-9939960[email protected]מחנכת י"א1 / מתמטיקה
47קנפולבנה052-5258377[email protected]סייעת י"א3
48קרבונהמאיה054-3365246[email protected]מחנכת ז'2 / היסטוריה
49קרן ורבליערה052-2470144[email protected]רכזת ח'-ט' / מחנכת ט'2 / מב"ת / היסטוריה
50רזקן חן050-9077450[email protected]מחנכת י"א3 / לשון
51תשבייעלה054-6997697[email protected]רכזת אומנויות העיצוב
הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות