אתרי תוכן כלליים

World Wonders Project

בריינפופ – סרטונים בנושאים שונים

הילקוט הדיגיטלי

הרצאות TED

מאור – אובייקטי למידה ברשת

עמלנט פעילויות מתוקשבות

פורטל התכן החינוכי

פעילויות תכנית כתו"ם

 

אתרי תוכן אנגלית

AMIT English Website

בריינפופ באנגלית

 

אתרי תוכן גיאוגרפיה, היסטוריה ומב"ת

The World

ולדוט – אתר ההיסטוריה

מאגר פעילויות לספר כדור הארץ סביבה אדם

 

אתרי תוכן מדע וטכנולוגיה

אנרגטי

ביולוגיה של התא

הכל על הקול

מדעים On Line

מקבץ הפעלות בנושא מדע וטכנולוגיה

 

אתרי תוכן מתמטיקה

מתמטיקה – עמקים תבור

מתמטיקה משולבת פעילויות באמצעות מחשב

קשרים במעגל והעיגול

שאלות חקר

שיעורטונים

שיעורים באלגברה לכיתה ז

שיעורים באלגברה לכיתה ח

שיעורים באלגברה לכיתה ט'

שיעורים מקוונים אקדמיית קאהן בעברית

 

אתרי תוכן תנ"ך

בראשית

הסיפור של חצור תעלומה בלשית מימי האבות

מהדורת שטח

מקראנט

מהדורת חדשות התנ"ך – סרטונים

התנ"ר בקומיקס – סרטונים

ספר שמות שיעורים מתוקשבים – המורה אורן

ספר יהושע שיעורים מתוקשבים – המורה אורן

ספר שופטים שיעורים מתוקשבים – המורה אורן

ספר שמואל א' שיעורים מתוקשבים – המורה אורן

ספר שמואל ב' שיעורים מתוקשבים – המורה אורן

ספר ישעיהו שיעורים מתוקשבים – המורה אורן

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות