נהלים ודרכי התמודדות ליצירת אקלים בית ספרי בטוח

שמירה על אקלים בית ספרי מאפשר סביבה בטוחה וערכית החיונית לתהליך ההתפתחות של הלומדים בבית ספרנו. הנהלים משקפים את התפיסה החינוכית, על פיה כל תלמיד זכאי למרחב המאפשר קבלה ומעודד פיתוח אחריות אישית וחברתית.

  1. תלבושת – יש להגיע בתלבושת אחידה, חולצה עם סמל גלוי הנראה לעין. יש להקפיד על הופעה הולמת ומותאמת למקום ציבורי וחינוכי. תלמיד שיגיע ללא תלבושת אחידה לא יוכל ללמוד בכיתתו ויורשה לקבל באופן חד פעמי חולצה מהמזכירות. במקרים חוזרים התלמיד לא יוכל להשתתף בשיעור עד שהוריו ידאגו לו לתלבושת. אנו ממליצים לצייד את התלמידים בחולצה נוספת שתשמר בלוקר. תלמידי החטיבה הבוגרת מורשים להגיע ללא תלבושת אחידה, עפ"י קוד לבוש. חל איסור להגיע בכפכפי ים בשתי החטיבות.
  2. היעדרות מלימודים – אין להיעדר מבית הספר ללא אישור רפואי/ אישור מההורים. באחריות ההורים לעדכן את המחנך על היעדרות. בחטיבה הבוגרת היעדרות מעל 20% תפגע בציוני התלמיד.
  3. עזיבת תחום בית הספר ואי כניסה לשעורים – אין לצאת משטח בית הספר ללא תיאום ואישור מבוגר. תלמיד שיעדר מיום ארוך, או ימנע מכניסה לשעורים, ייאלץ להישאר למחרת לאחר שעות הלימודים, להשלמת המטלות הלימודיות. בחטיבה הבוגרת ההיעדרות תבוא לידי ביטוי בציון של התלמיד.
  4. הגעה לבית הספר וכניסה לשעורים בזמן – יום הלימודים מתחיל בשעה 07:50. התלמידים מתבקשים להגיע בזמן ולהיכנס עם השמע הצלצול. תלמידים שיאחרו יאלצו להישאר בהפסקות בכיתה, להשלמת המטלות הלימודיות בגין האיחורים.
  5. אלימות– תלמיד שינהג באלימות, כלפי אדם אחר, יטופל חינוכית ומשמעתית. השחתת ציוד ופגיעה ברכוש הזולת הינו מעשה אלים ויגרור טיפול חינוכי, משמעתי ותשלום כספי.
  6. שימוש בטכנולוגיה – טלפון \ טאבלט \ מצלמה בשיעור – חל איסור על שימוש בפלאפון במהלך השיעור. תלמיד שיסרב להכניס את הפלאפון יאלץ להפקידו אצל מזכירת בית הספר עד תום יום הלימודים. במצבים חוזרים ונשנים, הורי התלמיד יוזמנו לשיחה אישית ויאלצו להגביל את השימוש בפלאפון בשעות בית הספר.
  7. איסור על עישון/שתיית אלכוהול – חל איסור על עישון/שתיית אלכוהול בשטח בית הספר. תלמיד שיעשן /ישתה בבית הספר, יוזמן לבירור עם המחנכת. לאחר התייעצות עם נציג הנהלה יורחק ליום אחד. הוריו יוזמנו לשיחה והמשך הטיפול ייקבע על ידי הצוות החינוכי.
  8. כללי התנהגות בהסעות – בהמתנה להסעות יש להגיע בזמן, לעמוד הרחק מסף המדרכה, להקפיד על חגירת חגורות ושמירה על ככלי התנהגות נאותים. העלייה והירידה בתחנות הקבועות מראש. תלמיד שלא ישמור על כללי התנהגות, פרטיו יועברו למועצה ותישקל האפשרות למנוע ממנו לנסוע בהסעה המשותפת ויישקל קנס כספי על השחתת רכוש.

חשוב לזכור שאנו מעודדים שמירה על נהלי בית הספר ולשם כך בנינו מערך חיזוקים אישי וכיתתי:

      ♦ "עומר טוב"- מפגש חודשי עם מנהלת בית הספר סביב שוקו ומאפה לתלמידים שנבחרו למצטייני החודש על הישגים לימודיים/

תרומה חברתית/ תלמידאות ועוד.

♦ הענקת מחמאת התנהגות / השתתפות במשוב.

♦ יום אופנתי (ללא תלבושת) לתלמידי הכיתה, שיקפידו להגיע עם תלבושת ויצברו מינימום הערות במשוב באופן קולקטיבי.

הגדרות כלליות כניסה למערכת