תשלומי הורים: אישור התשלומים יבוצע גם השנה באתר התשלומים אשר יפתח ב-15.8, כל המידע הרלוונטי ופרוט התשלומים והפעילויות נמצאים באתר התשלומים. לצורך כניסה לאתר יש להקליד את מספר ת.ז של התלמיד/ה ואת מספר ת.ז של אחד ההורים וכן את הסיסמא: תאריך הלידה של התלמיד ב – 8 ספרות (יום ב-2 ספרות, חודש ב-2 ספרות ושנה ב-4 ספרות). שימו לב להיכנס לבי"ס בו לומד/ת ילדכם/תכם.

הסברים לתשלומי הורים 

ביטוח
ביטוח התאונות האישיות מבטח תלמידים שנפגעו בתאונות 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, גם ללא קשר לפעילותם בבית הספר (למעט תאונות דרכים, פעולות איבה וסיכוני מלחמה).

1. כיסוי לתלמידים: נכות מלאה וקבועה, נכות חלקית וקבועה, פגיעה בשיניים, נכות מלאה  זמנית,החזר הוצאות בגין שכירה של אמצעי עזר רפואיים.
2. כיסוי הורים בעת השתתפות בפעילות ליווי מטעם בית הספר – כנ"ל

ספרי לימוד
במסגרת פרויקט השאלת ספרי לימוד הנהוג בביה"ס מזה שנים, הורי התלמידים אינם נדרשים לקנות את ספרי וחוברות הלימוד. ביה"ס מספק את הספרים והחוברות לכל התלמידים. הורי התלמיד  מאשרים את  קבלת הספרים בחתימתם.  בסוף שנת הלימודים על כל תלמיד להחזיר את הספרים במצב שמיש. בגין ספר שלא יוחזר או ספר שהוחזר במצב לא שמיש, יחויבו ההורים בעלות הספר.

סל תרבות
במסגרת התכנית כל תלמיד ישתתף במופעי תרבות בתחומים השונים: מחול, מוסיקה, אומנות פלסטית, ספרות וסופרים, צילום ועוד. המופעים מתקיימים בביה"ס ובהיכלי תרבות מחוץ לביה"ס, התשלום כולל את ההסעה למופעים.

תשלומי מגמות
מגמות בחטיבה הבוגרת דורשות תשלום נוסף בגין ציוד וסיורים. מכתב מפורט בנושא נשלח להורי התלמידים בהתאם למגמות שנבחרו.

טיולים
בכל הכיתות יוצאים התלמידים למחנות נודדים/מחנות 'כוכב' (טיולים שנתיים) ולנים בשטח. במקרה של אי-יציאה לטיול בגלל מחלה, או עקב סיבה מוצדקת אחרת שאושרה ע"י מחנך הכיתה מראש, יקבל התלמיד זיכוי כספי בגין העלויות המשתנות, לאחר הטיול, על פי רשימת נוכחות. מתקציב זה ממומנת משרת רכז הטיולים של ביה"ס. 

של"ח
התשלום הינו עבור ימי טיול נוספים כגון גיחות וסיורים במסגרת לימודי השל"ח בבית הספר.

פעילות חברתית – ערכית
הפעילות החברתית ערכית עומדת במרכז העשייה החינוכית של ביה"ס ומזמנת התנסות חשובה ומשמעותית לתלמידים. תמיכתכם בתוכנית היא תנאי לקיומה במתכונת הרחבה של השנים האחרונות. מתקציב זה ממומנים ימי השיא וחלק מהטיולים. 

הקלות והנחות                                                                                                            

1. כדי להקל על ההורים, התשלום יתבצע ב- 10 תשלומים.

2. משפחות המבקשות לקבל הנחה מסיבות כלכליות, מתבקשות לפנות לוועדת ההנחות של ביה"ס. מרכזת פניות בנושא זה ובכל נושאי תשלומי ההורים. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת