תכנית לימודית אישית (תל"א) היא התכנית האישית המותאמת לכל תלמיד/ה בבית ספר עומר nשגב, על מנת לאפשר להם מרחב חינוכי לבגרות והתבגרות המכיל את הכלים המיטבים  להגיע למטרות אשר הציבו לעצמם, בסיוע הצוות החינוכי. התל"א מממשת את חזון בית הספר לפיו "לחנך, זה לא לתת לכל ילד את אותו דבר, אלא לתת לכל ילד את מה שהוא צריך". תהליך התל"א נבנה בהדרגה ומתגבש לכדי תכנית ברורה של מטרות ויעדים התחומים בזמן. את התהליך מתחילים מחנכת הכיתה והתלמיד/ה בפעילויות לזיהוי חוזקות ומוקדים לחיזוק ושיחות אישיות שמטרתן בעיקר להקשיב לתלמידים. בהמשך מחנכת הכיתה מתייעצת עם צוות הכיתה (השילוש) וגורמים נוספים בבית הספר אשר יכולים לתרום לגיבוש תכנית אפקטיבית וברת ביצוע. את התל"א מציגים התלמידים בעצמם ביום ההורים, זאת כדי לחזק את מעורבותם בתהליך ולתת להם הזדמנות נוספת לדבר את המטרות והיעדים שהציבו עבור עצמם.

שלבי בניית התל"א

 1. תיאור תפקודי הכולל רקע של התלמיד/ה.
 2. מוקדי חוזק ומוקדים לחיזוק של התלמיד/ה.
 3. בחירת 2 מטרות מ-2 תחומים שונים (לימודי/התנהגותי/רגשי/חברתי/כישורי חיים), כאשר לכל מטרה נקבעים 2 יעדים אופרטיביים לתקופת זמן קצובה.
 4. כתיבת התל"א המורכבת ממטרות, יעדים, פרק זמן להשגת המטרות, דרכי פעולה, אמות מידה להערכה ותאריך לבדיקת הישגים.
 5. הצגת התל"א על ידי המחנכת וצוות הכיתה בישיבות תל"א (ישיבות פדגוגיות), בנוכחות צוות הנהלת בית הספר והמורים המקצועיים של כל תלמיד/ה.
 6. הצגת התל"א על ידי התלמיד/ה להוריו ביום הורים.

מאפייני התל"א

 1. התכנית מותאמת באופן אישי לכל תלמיד/ה.
 2. התכנית מותאמת לגילו ולמצבו של התלמיד/ה.
 3. התכנית נבנית על סמך כוחותיו ויכולותיו הנוכחיים של התלמיד/ה.
 4. התכנית מעניקה לתלמיד/ה הזדמנות לבטא את כישוריו וקשייו.
 5. תהליך בניית התל"א מתחיל כחודש מפתיחת שנה"ל בראיית צורכי התלמיד/ה למשך השנה ומתחשבת בעתידו של התלמיד/ה מעבר לשנת הלימודים.
 6. התכנית נבנית כל שנה מחדש, בהסתמך על המלצות ובדיקת הישגים של התל"א בשנת הלימודים הקודמת.

חודש תל"א בבית ספר עומר משגב

חודש נובמבר הוא חודש ישיבות התל"א בבית ספר עומר משגב. בחודש זה, הצוות הניהולי, החינוכי, הטיפולי והייעוצי של בית הספר, ובפרט המחנכים והמורים המקצועיים, נרתמים  לעבודה משותפת לטובת התלמידים. אורכה של כל ישיבת תל"א נמשכת כשעתיים ודנים בה על כל תלמיד/ה בנפרד בפורום הרחב כדי לקבל נקודות מבט נוספות והמלצות מהצוות הרחב.

person-with-open-arms_1204-32

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות