רכזת שח"ק ירוק: תמר פוקר
תכנית שח"ק ירוק הינה תכנית ייחודית במנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער שמטרתה להפוך את נושא הקיימות לאורח חיים. חזון התכנית הינו לחנך לחיים דמוקרטיים בעולם בר-קיימא, לטפח ערכים אנושיים אוניברסאליים של אחריות וכבוד לאדם, לחי ולצומח, ולפתח אחריות למשאבי הטבע וערכי טבע ונוף תוך דאגה להווה ולדורות הבאים, כל זאת בשיתוף פעולה עם הקהילה.

בית ספר עומר , יחד עם בי"ס אסיף, בחר לקחת חלק בתוכנית זו, של משרד החינוך, מתוך התאמה בין חזון התוכנית לבין חזון בית הספר וראיית טובת התלמידים. אני מעוניינת לחשוף בפניכם את עיקרי התוכנית:

  • מה זה שח"ק ירוק ?  אלה ראשי תיבות של – שיתופיות חינוכית קהילתית בת קיימא( ירוקה) .
  • מהו החזון ? ( או מה מאחורי הכותרת ? ) –  בית הספר יחנך לחיים דמוקרטיים בעולם בר-קיימא, יטפח ערכים אנושיים  אוניברסאליים של אחריות וכבוד לאדם, לחי ולצומח, יפתח אחריות למשאבי הטבע וערכי טבע  ונוף תוך דאגה להווה ולדורות הבאים ובשיתוף פעולה עם הקהילה.
  • מהן המטרות שלנו? :
   • השנה נתמקד בחשיפת התלמידים לדרכים שונות של אחריות  לסביבה
   • התלמידים יקחו חלק פעיל בבחירת הפעילויות בהן בית הספר יפעל
  • מהם היעדים? ( ת'כלס , בחיי התלמידים)  
   • מועצה ירוקה – שיתוף פעולה של תלמידים, צוות בית הספר ומורים ליצירת פעילויות
   • משתלה  – בית ספר עומר מקים משתלה בה התלמידים יגדלו צמחים שונים , יחקרו  ויצרו במגוון רחב של אפשרויות. זהו מרחב לימודי מרחיב לב המציע דרך נוספת ללמוד ולגדול
   • מסיק שנתי – גם השנה נמסוק עצים ברחבי בית הספק ואת התוצרת נאכל בהמשך השנה.
   • פדגוגיה "ירוקה" – תכנים "ירוקים" יוכנסו לכל תחומי הדעת (  למשל כחלק מהמסיק המסורתי – נלמד על הזית, משמעות העץ והמסיק – גם בשיעורי אנגלית, מתמטיקה ועוד תוך היצמדות לתוכנית הלימודים ! )
   • פעילויות למען הסביבה בשיתוף קהילתי – ניקוי שביל סובב כנרת , יריד יד שניה, הסברה קהילתית ועוד
   • הקמת גינה ירוקה בסביבת הלימודים ועוד יעדים ככל שנצליח

הפעילויות שלנו מגוונות, פרוסות על מהלך השנה ,מתייחסות לעונות השנה, ומנסות לתת לכלל התלמידים נגיעה בתכנים השונים. זאת על מנת לחשוף אותם לתכנים שונים ועל מנת שכל תלמיד ותלמידה יוכלו למצוא מקום לבטא עצמו

הגדרות כלליות כניסה למערכת