סמל sinceחזון בית ספר עומר משגב

חזון בית הספר עומר משגב נוצר מתוך התפיסה לפיה לחנך, זה לא לתת לכל ילד את אותו דבר, אלא לתת לכל ילד את מה שהוא צריך. צוות "עומר" פועל ליצירת מרחב לימודי, רגשי וחברתי מותאם ומצמיח, תוך קיום שותפות חברתית ולימודית עם קבוצות השווים בקמפוס העל יסודי משגב.

על הקמת בית ספר עומר משגב

בית הספר עומר משגב קם בשנת 2015 מתוך התפיסה החינוכית שיש לאפשר לכל לתלמיד מרחב לימודי, חברתי ורגשי, בתוך הקהילה, כדי להגיע להתבגרות ובגרות ראויה.

"עומר- משגב" הוא בית ספר לחינוך מיוחד שש – שנתי, המורכב מחטיבת נעורים (ז'-ט') ומחטיבת בוגרים (י' – יב'). בית הספר נותן מענה לתלמידים עם לקות למידה בעלי אינטליגנציה תקינה ולתלמידים עם לקות תקשורת בתפקוד גבוה, ומתנהל על פי מודל שותפות ייחודי עם בית ספר "אסיף – משגב".

הצוות החינוכי הכולל מחנכים, מטפלים, סייעים ומורים מקצועיים, מקיים התבוננות משמעותית על התלמיד צרכיו, חזקותיו ואמון על בניית מרחב לימודי ורגשי אשר יאפשר לתלמיד ללמוד בסביבה מיטבית.

הרעיון להקים בית ספר "נולד" מתוך הצרכים הלימודיים והרגשיים שעלו בקרב התלמידים וגידול במספר התלמידים שלמדו בכיתות הקטנות. מערך הכיתות, הצוות והצרכים שעלו מהשטח הובילו להתגבשות הרעיון להקמת בית ספר לחינוך מיוחד בתוך קמפוס חינוכי, במודל של שותפות עם בית הספר השש שנתי "אסיף-משגב".

במקביל לתהליך הקמת בית ספר עומר משגב, החל תהליך הפיצול של על יסודי משגב לשני תיכונים: "אסיף – משגב" –תיכון קיים, כיתות ז – י"ב ו"קציר- משגב" – תיכון צומח שהחל משכבת ז' ועתיד לגדול בכל שנה. בעוד כשש שנים עתידים להתקיים בקמפוס העל – יסודי משגב שלושה תיכוניים: "עומר", "אסיף" ו"קציר".

עומר משגב (בית ספר לחינוך מיוחד) מקיים עם אסיף (תיכון שש שנתי) תהליך של שותפות חברתית ולימודית במודל שותפות ייחודי מסוגו בארץ, שנועד להרחיב את המענה הלימודי והטיפולי בכיתות האם, תוך שמירה והעמקת השילוב החברתי והלימודי עם תלמידי השכבה בבית ספר "אסיף".

תעודת זהות

שם בית הספר: עומר משגב.

רשות: מ.א. משגב.

מחוז: התיישבותי.

שנת הקמה: 2015.

אפיון: בית ספר לחינוך מיוחד, ליקויי למידה, לקות תקשורת.

זרם: ממלכתי.

פיקוח: הגב' אורנה פרידמן.

מנהלת: הגב' אורלי גלעד.

הגדרות כלליות כניסה למערכת